องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
   
 
 


 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15180
โทร 0-3679-8503 / โทรสาร 0-3679-8504
E- mail: banchee999@hotmail.com
เพจ Facebook : อบต.บ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign