องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 มี.ค. 2567 ]7
3 คู่มือรวมระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2567 ]8
4 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมหลายคู่มือ) [ 28 มี.ค. 2567 ]4
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2566 ]30
6 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ [ 1 มี.ค. 2566 ]27
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2566 ]50
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 28 ก.พ. 2566 ]22
9 คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม. [ 28 ก.พ. 2566 ]19
10 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 21 พ.ย. 2561 ]196