องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข้อมูลติต่อหน่วยงาน 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 
เลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  15180
โทร 0-3679-8503 / โทรสาร 0-3679-8504
E- mail: banchee999@hotmail.com
E- mail: saraban_06160609@dla.go.th

 Web Site : WWW.BANCHEE.GO.TH