องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]8
2 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก [ 8 ก.พ. 2567 ]2
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ [ 6 ก.พ. 2567 ]4
4 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
5 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น [ 20 ต.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2566 ]0
7 การเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 [ 18 มิ.ย. 2566 ]28
8 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]0
9 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 เม.ย. 2566 ]0
10 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]36
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 20 มี.ค. 2566 ]40
12 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีการศึกษา 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]66
13 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]34
14 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 28 ก.พ. 2566 ]30
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]28
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ก.พ. 2566 ]30
17 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]30
18 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
19 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 31 ม.ค. 2566 ]70
20 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 11 ม.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8