องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]12
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 21 เม.ย. 2566 ]36
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]48
4 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 1 ส.ค. 2565 ]83
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]109
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]113
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]191
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]110
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]212
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]202
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]209
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]240
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]203
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]207
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 [ 29 มี.ค. 2562 ]256
16 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]257
17 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]192
18 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]209