องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี จัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1ธนาคารขยะ"

  อบต.บ้านชี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะตำบลบ้านชี

  กิจกรรมประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

  การซ่อมแซมท่อประปาแตกใต้ถนน คสล. บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านชี

  การระงับเหตุเพลิงไหม้

  กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift PoLicy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567