องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม OSS อบต.บ้านชี [ 31 ต.ค. 2566 ]12
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม OSS อบต.บ้านชี [ 31 ต.ค. 2566 ]15
3 แผนการดำเนินการจัดต้้งศูนย์ OSS อบต.บ้านชี [ 31 ต.ค. 2566 ]14
4 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 31 ต.ค. 2566 ]14