องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]12
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]13
4 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของ อบต.บ้านชี พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]19
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]6
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
7 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2567(ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 5 ก.พ. 2567 ]16
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]10
9 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]11
10 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
11 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของ อบต.บ้านชี พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]27
12 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 เม.ย. 2565 ]100
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]181
15 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีในสะอาด 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]185
16 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีใสสะอาด" [ 8 ม.ค. 2564 ]191
17 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]183
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]190
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]195
20 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]181
 
หน้า 1|2