ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ [ 6 ก.พ. 2567 ]
...................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น [ 20 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................