องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]27
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]105
4 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]102
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 เม.ย. 2564 ]192
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]191
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]202
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 เม.ย. 2564 ]186
9 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 2 เม.ย. 2564 ]201
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 เม.ย. 2564 ]186
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]198
12 ตรวจสอบภายใน2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]202