องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]19
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]14
3 ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]20
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ที่ 1019/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]56
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]56
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]48
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]46
8 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 เม.ย. 2566 ]40
9 แนวทางปฏิบัติดูแอนด์ด้อนท์ของอบต.บ้านชี [ 28 ก.พ. 2566 ]40
10 ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]45
11 คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]47
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]246
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 หน้า 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]321
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]241
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]261
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]264
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]183
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]235
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]196
20 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]231
 
หน้า 1|2