องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]42
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 เม.ย. 2563 ]19
4 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]28
5 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]28
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 8 ส.ค. 2562 ]11
7 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]48
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]47
9 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]40
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือก [ 1 เม.ย. 2562 ]57
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]58
12 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 ม.ค. 2562 ]62
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]47
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 18 ต.ค. 2560 ]60