องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]22
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 เม.ย. 2563 ]2
4 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]12
5 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]13
6 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]31
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]32
8 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]24
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือก [ 1 เม.ย. 2562 ]36
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]40
11 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 ม.ค. 2562 ]41
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]30
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 18 ต.ค. 2560 ]44