องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 8 ต.ค. 2564 ]46
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]38
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]35
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]34
5 ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 30 ส.ค. 2564 ]35
6 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]33
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]41
8 ประชาสัมพันธ์รับมอบแว่นตาตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น [ 16 มี.ค. 2564 ]36
9 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]35
10 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]33
11 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]34
12 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด [ 9 ก.พ. 2564 ]35
13 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]33
14 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ก.พ. 2564 ]35
15 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยเหตุพิเศษ [ 1 ก.พ. 2564 ]33
16 โครงการลดพุง ลดอ้วน ด้วยฮูล่าฮูป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]35
17 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]34
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]35
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]34
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]36
 
หน้า 1|2|3|4