องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]51
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]48
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]36
4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]82
5 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]68
6 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]85
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]61
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]30
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]43
11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]39
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]41
13 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]40
14 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]78
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]72
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 8 ต.ค. 2564 ]136
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]130
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]123
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]124
20 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2564 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6