องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]11
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]21
3 ประชาสัมพันธ์รับมอบแว่นตาตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น [ 16 มี.ค. 2564 ]35
4 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]30
5 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]31
6 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]34
7 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด [ 9 ก.พ. 2564 ]27
8 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]609
9 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 ก.พ. 2564 ]26
10 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยเหตุพิเศษ [ 1 ก.พ. 2564 ]25
11 โครงการลดพุง ลดอ้วน ด้วยฮูล่าฮูป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]5
12 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]11
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]10
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]6
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ด้านร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]7
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]7
17 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]12
18 ประชาสัมพันธ์อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]26
19 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]31
20 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4