องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินสงเคราะห์และรับรองผุู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 มิ.ย. 2563 ]25
2 ประชาสัมพันธ์การรับมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชน [ 1 พ.ค. 2563 ]26
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย [ 13 มี.ค. 2563 ]27
4 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 27 ม.ค. 2563 ]45
5 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี [ 20 ม.ค. 2563 ]21
6 ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]17
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]21
8 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 16 ส.ค. 2562 ]17
9 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (หน้า 2) [ 31 พ.ค. 2562 ]42
10 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (หน้า1) [ 31 พ.ค. 2562 ]43
11 ลานกีฬาประจำตำบลบ้านชี [ 16 พ.ค. 2562 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]18
13 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]80
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]13
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]16
16 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]36
17 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]39
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]16
19 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลักการเก็บเกี่ยว [ 15 ก.พ. 2562 ]16
20 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]41
 
หน้า 1|2