องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 [ 18 มิ.ย. 2566 ]1
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]11
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 20 มี.ค. 2566 ]13
4 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีการศึกษา 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]13
5 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]8
6 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 28 ก.พ. 2566 ]14
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]8
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ก.พ. 2566 ]9
9 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]10
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
11 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 31 ม.ค. 2566 ]48
12 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 11 ม.ค. 2566 ]1
13 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ม.ค. 2566 ]0
14 ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ม.ค. 2566 ]0
15 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]9
16 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 1 ม.ค. 2566 ]6
17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]10
18 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
19 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
20 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8