องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 19 ก.ย. 2565 ]35
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 19 ก.ย. 2565 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 9 ก.ย. 2565 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]29
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]94
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]86
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]79
8 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]122
9 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]104
10 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]127
11 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]116
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]70
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]86
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]81
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]78
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]80
17 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]77
18 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]141
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]128
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 8 ต.ค. 2564 ]176
 
หน้า 1|2|3|4|5|6