องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำ...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ของ...[วันที่ 2021-02-18][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ของ...[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 105]
 
  ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ...[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำปี 2563[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 35]
 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเท...[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 63]
 
  ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ...[วันที่ 2020-12-24][ผู้อ่าน 57]
 
  ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 50]
 
  ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ของ...[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 42]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6