องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลให้...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที...[วันที่ 2020-08-07][ผู้อ่าน 22]
 
  ผู้บริหารนำพนักงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถ...[วันที่ 2020-05-03][ผู้อ่าน 33]
 
  ผู้บริหารนำพนักงานบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ฉีดน้ำท...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2562[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 20]
 
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านชี[วันที่ 2020-01-21][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนตำบลบ้านชี หลัก...[วันที่ 2019-08-30][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการวันแม่ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ[วันที่ 2019-08-06][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการวัยรุ่น วัยใส [วันที่ 2019-07-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-19][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3