องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big cleaning day...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดกำแพง [วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมรณรงค์งดสูบเลิกดื่มช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 25...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างในงานประเพณีแข่งขัน...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมการประกวดสาวงามบ้านหมี่ ในงานประเพณีแข่งขัน...[วันที่ 2023-07-09][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมเดินแบบการกุศล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด...[วันที่ 2023-07-08][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในว...[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18