องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ [ 28 ก.ย. 2561 ]180
102 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 26 ก.ย. 2561 ]142
103 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 7 ก.ย. 2561 ]152
104 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]150
105 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]150
106 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]138
107 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 28 ก.พ. 2561 ]206
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2561 ]187
109 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และทบทวนแผนชุมชนประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2559 ]167
110 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน ให้ปลัด หน.ส่วน [ 1 ต.ค. 2559 ]146
 
|1|2|3|4|5หน้า 6