องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ