องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ