องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี [ 20 ม.ค. 2563 ]177
82 รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ้านชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 16 ม.ค. 2563 ]148
83 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ม.ค. 2563 ]140
84 คำสั่งแต่งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ [ 7 ม.ค. 2563 ]144
85 ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]191
86 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 29 พ.ย. 2562 ]138
87 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 28 พ.ย. 2562 ]147
88 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 16 ส.ค. 2562 ]143
89 ลานกีฬาประจำตำบลบ้านชี [ 16 พ.ค. 2562 ]183
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]142
91 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]345
92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]178
93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2562 ]149
94 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]146
95 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]179
96 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]148
97 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลักการเก็บเกี่ยว [ 15 ก.พ. 2562 ]194
98 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]147
99 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2562 ]148
100 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2561 ]181
 
|1|2|3|4หน้า 5|6