องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]183
62 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]181
63 รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]143
64 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 7 ต.ค. 2563 ]184
65 การประชาสัมพันธ์ทะเบียนบัญชีรายชื่อแผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี [ 17 ก.ย. 2563 ]152
66 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อัยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน [ 8 ก.ย. 2563 ]178
67 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเพื่อความสงบสุขของประชาชน [ 31 ส.ค. 2563 ]194
68 ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินสงเคราะห์และรับรองผุู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 มิ.ย. 2563 ]201
69 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 พ.ค. 2563 ]180
70 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]142
71 คำสั่งการแบ่งมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษาฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]143
72 คำสั่งการแบ่งมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง [ 29 พ.ค. 2563 ]143
73 คำสั่งการแบ่งมอบหมายหน้าที่ในกองช่าง [ 29 พ.ค. 2563 ]141
74 คำสั่งการแบ่งมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด [ 29 พ.ค. 2563 ]142
75 ประชาสัมพันธ์การรับมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชน [ 1 พ.ค. 2563 ]175
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]138
77 โครงการลดพุง ลดอ้วน ด้วยฮูล่าฮูป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]168
78 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย [ 13 มี.ค. 2563 ]180
79 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 27 ม.ค. 2563 ]146
80 ข้อมูลผู้พิการ ผู้ยากไร้ /ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง [ 24 ม.ค. 2563 ]141
 
|1|2|3หน้า 4|5|6