องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
22 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการด้านก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
23 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]20
24 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2565 ]20
25 ผลการดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]15
26 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลบ้านชี [ 30 ก.ย. 2565 ]11
27 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]16
28 ประชาสัมพันธ์สินค้าปลาร้า หมูส้มกลุ่มอาชีพตำบลบ้านชี [ 20 ก.ย. 2565 ]10
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 19 ก.ย. 2565 ]73
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 19 ก.ย. 2565 ]63
31 หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 19 ก.ย. 2565 ]22
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 9 ก.ย. 2565 ]47
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านมอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางประวิทย์ สิงห์สูง ถึงนานายปรีชา มั่นอ่วม (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]51
34 โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุชนในตำบลบ้านชี "หลักสูตรการทำปลาร้าทอด หมูส้น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]14
35 ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา [ 29 ก.ค. 2565 ]12
36 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเสวนาความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเพื่อความสงบสุขของประชาชน [ 19 ก.ค. 2565 ]18
37 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]122
38 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]106
39 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]100
40 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]139
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8