องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่องใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวาสนวราราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากนานางลำยอง เชื้อเย็น ถึงนานายดาวเรือง จัตุรัส (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ