องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ