องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]210
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]165
63 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 เม.ย. 2563 ]171
64 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]164
65 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]162
66 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 8 ส.ค. 2562 ]205
67 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]191
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]238
69 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]163
70 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การคัดเลือก [ 1 เม.ย. 2562 ]161
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]177
72 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 12 ม.ค. 2562 ]176
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]212
74 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 18 ต.ค. 2560 ]203
 
|1|2|3หน้า 4