องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
  ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 24]
 
  ออกสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษฟาร์มเลี้ยงสุกร[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 288]
 
  โครงการกิจกรรมฝึกอบรมหรือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับส...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 15]
 
  ส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาช...[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีบ้านชี[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และเศรษฐกิจชุนชนในต...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 214]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตย์...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนตำบลบ้านชี[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20