องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 1 ส.ค. 2565 ]25
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]54
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]57
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]132
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]55
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]151
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]145
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]146
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]155
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]146
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]147
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 [ 29 มี.ค. 2562 ]151
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]164
14 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]138
15 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]147