องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 21 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]26
3 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 1 ส.ค. 2565 ]63
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]84
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]92
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]168
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]88
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]190
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]181
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]184
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]216
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]181
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]180
14 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 [ 29 มี.ค. 2562 ]230
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]232
16 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]171
17 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]184