องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ