องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) และ (E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) และ (E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ