องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


ส่วนที่ 5 โครงการพัฒนา-สำหรับผู้บริหารประกาศใช้ปี 61-64 แก้ไขฉบับที่1 ปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ส่วนที่ 5 โครงการพัฒนา-สำหรับผู้บริหารประกาศใช้ปี 61-64 แก้ไขฉบับที่1 ปี 2562    เอกสารประกอบ

ส่วนที่ 5 โครงการพัฒนา-สำหรับผู้บริหารประกาศใช้ปี 61-64 แก้ไขฉบับที่1 ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ