องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตประจำปี


รายงานสรุปผลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ (หน้า 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ (หน้า 1)
 
รายงานสรุปผลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ (หน้า 2)
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ