องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี ITA


สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ