องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


อบต.บ้านชี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะตำบลบ้านชี


อบต.บ้านชี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะตำบลบ้านชี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เพื่อประชุมการขับเคลื่อนดำเนินการธนาคารขยะตำบลบ้านชี 

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27