องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี จัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1ธนาคารขยะ"


อบต.บ้านชี นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกอบต.บ้านชี จัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1ธนาคารขยะ" ในวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ เกษตรอำเภอบ้านหมี่ ผู้นำชุมชน อถล. เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านชี โดยอบต.บ้านชี ดำเนินการจัดตั้ง "ธนาคารขยะตำบลบ้านชี" ในกิจกรรม "รับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือประชาชน" โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีจิตอุทิศ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้แก่ธนาคารขยะตำบลบ้านชี และจะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล นำมาช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ส่ิงจำเป็นต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น โดยกระบวนการดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานธนาคารขยะตำบลบ้านชี

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27