องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


การซ่อมแซมท่อประปาแตกใต้ถนน คสล. บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านชี


วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567
นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี) ได้มอบหมายให้นายต่อยศ ปาลวัฒน์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี) ส่งทีมกองช่างออกสำรวจพื้นที่และทำการซ่อมแซมท่อที่แตกใต้ถนน คสล. บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านชี
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27