องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift PoLicy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานอย่าง โปร่งใส ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift PoLicy ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27