องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบ้านชี "หลักสูตรสานกระเป๋าหมายเทียม" ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบ้านชี "หลักสูตรสานกระเป๋าหมายเทียม" ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

2023-11-30
2023-11-14
2023-11-06
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-07
2023-10-05
2023-09-22
2023-09-14