องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2023-11-30
2023-11-14
2023-11-06
2023-10-23
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-07
2023-10-05
2023-09-22
2023-09-14