องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์งดสูบเลิกดื่มช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566


นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี รณรงค์ ชวนงดสูบเลิกดื่ม ช่วงเข้าพรรษา

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-26