องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2566 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 มี.ค. 2566 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2566 ]6
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 28 ก.พ. 2566 ]3
5 คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม. [ 28 ก.พ. 2566 ]3
6 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 21 พ.ย. 2561 ]175