องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 เม.ย. 2565 ]48
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]130
3 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีในสะอาด 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]131
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีใสสะอาด" [ 8 ม.ค. 2564 ]139
5 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]127
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]132
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]132
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]128
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]144
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]134
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]134
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]142
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]151
14 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2562 ]76