องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของ อบต.บ้านชี [ 5 เม.ย. 2566 ]8
2 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 3 เม.ย. 2566 ]11
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]9
4 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2566 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 เม.ย. 2565 ]80
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]162
7 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีในสะอาด 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]164
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีใสสะอาด" [ 8 ม.ค. 2564 ]172
9 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]163
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]167
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]173
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]161
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]182
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]205
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]174
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]209
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]224
18 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2562 ]105