องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]147
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 หน้า 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]151
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]142
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]148
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]150
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]121
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]140
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]132
9 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]140
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 26 พ.ย. 2561 ]143
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 26 พ.ย. 2561 ]129