องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]14
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]10
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]10
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 1 เม.ย. 2566 ]8
5 แนวทางปฏิบัติดูแอนด์ด้อนท์ของอบต.บ้านชี [ 28 ก.พ. 2566 ]10
6 ข้อกำหนดจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 4 ม.ค. 2566 ]9
7 คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม [ 4 ม.ค. 2566 ]14
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]220
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2563 หน้า 1 [ 7 ม.ค. 2563 ]268
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]215
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.บ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]224
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]231
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 22 เม.ย. 2562 ]160
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]212
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]172
16 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]210
17 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 26 พ.ย. 2561 ]211
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 26 พ.ย. 2561 ]165