องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 เม.ย. 2564 ]38
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]38
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]39
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 เม.ย. 2564 ]41
5 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 2 เม.ย. 2564 ]39
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 เม.ย. 2564 ]37
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]37
8 ตรวจสอบภายใน2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]37