องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]26
2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]24
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 เม.ย. 2564 ]106
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]104
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]108
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 เม.ย. 2564 ]106
7 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 2 เม.ย. 2564 ]107
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 เม.ย. 2564 ]95
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]108
10 ตรวจสอบภายใน2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]108