องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กองช่าง

   
   นายยอดชาย  อินทร์มา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายภัทรวิชญ์ ประภากร


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 


นายอรรถพล  เหมือนโพธิ์
 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา