องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลติต่อหน่วยงาน 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านชี จังหวัดลพบุรี  15180
โทร 0-3679-8503 / โทรสาร 0-3679-8504
E- mail: banchee999@hotmail.com
 Web Site : WWW.BANCHEE.GO.TH