องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลักสูตรสานตะกร้าหวาย


2020-09-01
2020-08-07
2020-05-03
2020-05-01
2020-04-09
2020-02-25
2020-01-21
2019-08-30
2019-08-09
2019-08-06