องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์งดสูบเลิกดื่มช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566


นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี รณรงค์ ชวนงดสูบเลิกดื่ม ช่วงเข้าพรรษา

2023-07-28
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-09
2023-07-08
2023-06-30
2023-06-26