องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดกำแพง


วันที่ 27 ก.ค. 2566 นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. นายนิยม สวัสดีปลัดอบต.บ้านชี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
อบต.บ้านชี คณะครู และนักเรียน ของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพง โดยพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชี เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและ มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2023-07-28
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21
2023-07-21
2023-07-09
2023-07-08
2023-06-30
2023-06-26