องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 [ 12 มี.ค. 2564 ]135
42 ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพ.ศ.2562 ฉบับที่ 3 [ 12 มี.ค. 2564 ]134
43 มาตรการให้รางวัล 1-2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]137
44 มาตรการให้รางวัล 2-2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]136
45 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 20 ม.ค. 2564 ]144
46 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 20 ม.ค. 2564 ]144
47 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 [ 20 ม.ค. 2564 ]142
48 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 [ 20 ม.ค. 2564 ]139
49 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 [ 20 ม.ค. 2564 ]143
50 ประกาศ อบต.บ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]137
51 ประกาศ อบต.บ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2-2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]137
52 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]139
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]140
54 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2563 ]139
55 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]139
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]195
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]149
58 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 เม.ย. 2563 ]154
59 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]149
60 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]147
 
|1|2หน้า 3|4